Angrerett

Du kan, uten å oppgi noen grunn, trekke bestillingen, fra datoen for mottak av ordrebekreftelse inntil 14 dager fra mottak av produktet. Slik tilbaketrekning skal skje i skriftlig form (f.eks brev, faks eller e-post), og for å overholde fristen er det tilstrekkelig å sende tilbakestrekkingvarsel til BILJARD IMPORT & SERVICE på adresse eller e-post.

BILJARD IMPORT & SERVICE

Postboks 25, 1901 Fetsund 
E-post: mail@biljard.as 
Tlf.: 98 88 84 84

Skulle betalinger være gjort, vil disse umiddelbart, senest innen tretti (30) dager fra mottak av det returnerte produktet, bli tilbakebetalt av oss. Vi vil imidlertid kun dekke kostnaden for selve produktet og ikke din leveringskostnad for å returnere produktet til oss, eller porto for tilsendt vare.

Dine rettigheter til å trekke bestillingen kan frafalle hvis du ikke har tatt tilstrekkelige skritt for å sikre at du er i stand til å returnere produktet i vesentlig samme stand som opprinnelig stand. For at angreretten skal gjelde må produktet være ubrukt og leveres tilbake i sin originalforpakning i uskadet stand. Dette gjelder ikke hvis tilstanden til produktet er forverret som følge av forhold som ikke skyldes deg selv. I alle tilfelle, vil vi alltid anbefale at du tar tilstrekkelige og rimelige tiltak for å opprettholde tilstanden til produktet, og at du ser til at produktet leveres trygt tilbake til oss.

Angreretten gjelder ikke dersom produktet er forseglet og forseglingen er brutt.

Skadet eller defekt produkt

I tillegg til dine rettigheter til å trekke ordren, kan du også utøve visse virkemidler hvis du finner ut at produktet er skadet eller defekt. Hvis ja, kan du kontakte oss og følge prosedyrene angitt nedenfor.

Eventuelle skader på produktene under forsendelse eller påståtte defekter angående produktet skal umiddelbart meldes til BILJARD IMPORT & SERVICE på adresse eller e-post.

Transportskade eller mangler

OBS! Husk å inspisere vare ved levering! Reklamasjonsretten overfør fraktselskapet utløper hvis varene er mottatt og ingenting er notert på fraktbrevet utgår etter 6 dager.

Oppdager du en skade på emballasjen eller produktet ved levering ønsker vi at du gjør følgende:
1. Anmerke skaden på sjåførens håndterminal/fraktbrev

2. Ta vare på originalemballasjen på produktet,

3. Ta bilde av skaden,

4. Send bildet og en beskrivelse på e-post: mail@biljard.as

Andre klager eller åpenbare mangler på produktet skal varsles innen tretti (30) dager etter mottak av produktet.

Hvis kravet er gyldig, kan du i samsvar med Lov om Forbrukerkjøp be om retting av feilen.

Hvis vi ikke klarer å rette feilen på produktet, kan du velge å kansellere bestillingen eller å be om reduksjon av prisen.

For eventuelle spørsmål eller kommentarer vedrørende vilkårene, varsel om uttak, kanselleringer, retur og refusjon, vennligst kontakt:

BILJARD IMPORT & SERVICE

Postboks 25, 1901 Fetsund 
E-post: mail@biljard.as 
Tlf.: 98 88 84 84